Znajdź artykuł

Efektywność ochrony granic zewnętrznych Unii Europejskiej przez polskie służby celne i graniczne

W Europie bez granic, kluczowe znaczenie ma ochrona i bezpieczeństwo granic zewnętrznych. Istotną rolę w tym procesie odgrywają służby celne i graniczne, które chronią finansowe oraz inne interesy Państw Członkowskich. W szczególności dotyczy to Służby Celnej i Straży Granicznej Polski - która posiada najdłuższą, wschodnią zewnętrzną granicę z obszarem nieunijnym. W celu skutecznej ochrony granic unijnych, w strukturach służb celno-granicznych funkcjonują określone rozwiązania prawno-organizacyjne. W ramach administracji celnej, na szczeblu centralnym (departamenty ministerstwa finansów) należy wskazać Wydział Dokumentacji Celnej i Zwalczania Przestępczości, Wydział Współpracy Międzynarodowej, oraz Wydział ds. Ochrony Praw Własności Intelektualnej. Z kolei na szczeblu regionalnym (izby celne) funkcjonują Wydziały Zwalczania Przestępczości w ramach których istnieją Referaty Kontroli Legalności, Pobytu i Zatrudnienia Cudzoziemców oraz Referaty Grup Mobilnych. 8 stron -24913 znaków [...]
4/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość