Efektywność Administracji Celnej Państwa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Efektywność Administracji Celnej Państwa

Polityka celna jest ważnym elementem szeroko rozumianej polityki gospodarczej państwa. Pryncypialne jej założenia, cele, instrumenty i kierunki działania są zawarte w różnego rodzaju przepisach i strategiach społeczno-gospodarczych. Głównym realizatorem tej polityki jest natomiast administracja celna kraju. Sprawność funkcjonującego systemu celnego jest determinowana wieloma czynnikami. Szczególną jednak rolę odgrywa tutaj racjonalna i stabilna struktura organizacyjna samej administracji celnej tj. funkcjonowanie w jej ramach nowoczesnych metod zarządzania zasobami ludzkimi oraz umiejętność ustalania odpowiednich instrumentów finansowo-ekonomicznych i nadawania im czytelnej, przejrzystej formy w celu zgodnego z zamierzeniami regulowania obrotów handlowych z zagranicą. W ostatecznym rozrachunku o efektywności krajowego systemu celnego decyduje zatem praktyczna działalność służb celnych - ich sprawność, operatywność i wiarygodność. [...]
12/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość