Znajdź artykuł

Dzieje Urzędu Celnego w Słupi pod Bralinem w latach 1921-1938.

Wraz z przejęciem od formacji wojskowych ochrony granicy zachodniej przez Ministerstwo Skarbu (1 kwietnia 1921 r.) zaczęto organizować w sposób bardziej skoordynowany i planowy urzędy celne na obszarze poznańskiej Dyrekcji Ceł. Do tego czasu posiadała ona 27 zorganizowanych urzędów celnych, w tym 19 kolejowych, 3 wodne oraz 5 drogowych . Efektem pierwszej tury tworzenia aparatu celnego w Wielkopolsce pod kierowniczym nadzorem Ministerstwa Skarbu było uruchomienie z dniem 1 kwietnia 1921 r. drogowej Ekspozytury Celnej w Słupi ... [...]
9/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość