Znajdź artykuł

Działania podjęte przez Służbę Celną po Konferencji 12.11.2012

Kolejne spotkanie przedsiębiorców ze Służbą Celną tym razem miało miejsce w Ministerstwie Finansów w dniu 04 czerwca 2013r. Temat krótki i komunikatywny – „Ułatwienia dla biznesu 2013+”. Przypomnę, że poprzednie spotkania ze Służbą Celną tematycznie też były związane z „ułatwieniami”. Co czeka przedsiębiorców i na ile zostały spełnione postulaty zgłaszane na poprzednich spotkaniach. [...]
7/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość