Znajdź artykuł

Działania Komisji w sprawie ochrony handlu UE w latach 2015-2017

Unia Europejska posiada instrumenty ochrony rynku wewnętrznego Wspólnoty przed niepożądanymi skutkami importu, takie jak: środki antydumpingowe, środki antysubsydyjne, środki przed nadmiernym przywozem. Komisja Europejska stosuje dwa pierwsze rodzaje instrumentów do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w przypadkach, gdy przywóz odbywa się na warunkach sprzecznych z zasadami handlu międzynarodowego handlu, natomiast trzeci rodzaj środka stosuje w celu umożliwienia przemysłowi kraju przywozu dostosowania się do znacznego wzrostu importu. W poniższym opracowaniu dokonano przeglądu w sprawie unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych dokonanych ,w latach 2015 -2017. Znaczną część prac służb Komisji ds. ochrony handlu są dochodzenia przeglądowe takie jak:[...]
11/2018 str. 398

Kup aby przeczytać całość