Działalność gospodarcza w wolnych obszarach celnych – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Działalność gospodarcza w wolnych obszarach celnych

Wolne obszary celne istnieją już od 1989 roku. Niestety, pomimo dwunastoletniej tradycji nie doczekały się jasnej i adekwatnej do ich funkcji regulacji prawnej. Niepokojące jest zjawisko „uciekania" przedsiębiorców zagranicznych z polskich wolnych obszarów celnych do innych krajów, np. na Węgry, do Czech, gdzie mają korzystniejsze warunki prowadzenia działalności, szersze preferencje i mniej zbiurokratyzowane procedury. [...]
3/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość