Znajdź artykuł

Dążyć do wyjaśnienia wszystkich kwestii

... Przedsiębiorca wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję izby skarbowej, którą nałożono na niego podatek akcyzowy. NSA skargę odrzucił jako złożona po upływie 30 dni od doręczenia decyzji skarżącemu. Ponieważ skarga została doręczona 20 lutego, to zgodnie z art 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego termin upływał 23 marca. Tymczasem na kopercie znajdował się datownik poczty z 24 marca. Pełnomocnik przedsiębiorcy wniósł o odroczenie rozprawy. Chciał bowiem dostarczyć dowody nadania listów poleconych, z których wynika, że skargę złożył w terminie. Mimo to sąd, bez dalszego postępowania, skargę odrzucił.[...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość