Dwie porażki USA w WTO – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dwie porażki USA w WTO

Należy przypomnieć, że USA wprowadziły cła ochronne ( o wysokości średnio 30%) na import 10 produktów stalowych 5 marca 2002r.,motywując koniecznością ochrony rynku przed napływem taniej zagranicznej stali. Takie działanie miało także uspokoić amerykańskie koncerny stalowe i związki zawodowe, gdyż tania stal z zagranicy była przyczyną upadku ponad 42 firm i likwidacji ponad 50-tysięcy miejsc pracy) . Ochrona miała obowiązywać przez trzy lata, by w tym czasie pomóc w restrukturyzacji rodzimego przemysłu stalowego. Problem protekcji celnej USA ma również inny wymiar – Unia Europejska (i kilka innych krajów) w odwecie we wrześniu 2002 r. wprowadziła u siebie podobne cła zaporowe na produkty stalowe z USA. Ograniczyło to zbyt na towary amerykańskie, a w rezultacie przyniosło straty firmom USA w wysokości 2,2 mld USD. Jednocześnie Unia Europejska zapowiedziała, że z chwilą dostosowania się USA do orzeczenia WTO, natychmiast zniesie wprowadzone cła odwetowe. Nie wiadomo natomiast jak zachowają się inne kraje. [...]
12/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość