Znajdź artykuł

Dwie faktury

Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdził nieważność decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Celnego, gdyż została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu powyższej decyzji stwierdzono, że na podstawie zgłoszenia odprawiono łącznie 2.700.000 t. etyliny 98 sprowadzonej przez firmę K.[...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość