Dwie decyzje – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dwie decyzje

Spółka M. sprowadziła zagranicy samochód ciężarowy marki Mercedes oraz ładowarkę kołową Atlas jako środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego. Towary te zostały zwolnione od cła na podstawie art. 190 § 1 pkt. 34 ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 z poz. zmianami) z zastrzeżeniem nieodstępowania przez okres trzech lat licząc od dnia dopuszczenia do obrotu. [...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość