Droga danych dotyczących obrotów handlu zagranicznego polskich firm – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Droga danych dotyczących obrotów handlu zagranicznego polskich firm

W trakcie realizacji kontraktu zawartego z kontrahentem zagranicznym przez polska firmę pojawia się faktura (lub inny dokument określający wartość towaru) wystawiony przez eksportera oraz dokumenty jej towarzyszące np. specyfikacja, dokumenty przewozowe, ubezpieczeniowe i inne dotyczące kosztów związanych z przemieszczaniem się towaru lub przygotowaniem go do użytkowania. Dane zawarte w tych dokumentach stają się podstawą do przygotowania zgłoszenia celnego, a także sporządzania innych dokumentów np. dokumentów bankowych związanych z rozliczeniem transakcji, sprawozdań podatkowych itp. W niniejszym artykule ze względu na zakres zainteresowań Monitora chciałbym prześledzić drogę danych, które umieszczane są w poszczególnych polach zgłoszenia celnego.[...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość