Znajdź artykuł

Dozór i kontrola celna towarów. Efektywna współpraca międzynarodowa w ramach UE

...Należy oczekiwać, że działania polskiej administracji celnej a zwłaszcza ich skuteczność, będą ściśle monitorowane przez te kraje, które po 1 maja br. znalazły się wewnątrz UE. Według unijnych statystyk, stwierdzone przed akcesją Polski do UE przypadki poważnego przemytu głównie towarów wysoko opodatkowanych (jednostkowo powyżej 10 tys. euro) stanowiły aż 18% wszystkich stwierdzonych przestępstw. Istnieje pewne niebezpieczeństwo, że po  1 maja br. odsetek ten może się powiększyć. Ważnym zagadnieniem i jednocześnie wyzwaniem dla Służby Celnej  staje się podjęcie efektywnej współpracy międzynarodowej w ramach UE przy przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości celnej i podatkowej. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi :...  [...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość