Dowody dokumentujące stawkę 0% przy WDT – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dowody dokumentujące stawkę 0% przy WDT

Evidence documenting the 0% rate for intra-Community supply

Wojewódzki Sąd Administracyjny Dowody dokumentujące stawkę 0% przy WDT Dowodami, od których wskazania uzależnione jest uznanie dostawy za WDT opodatkowane stawką 0%, są dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zatem, nie chodzi o to, by każdy z osobna dowód potwierdzał, że towary zostały dostarczone do miejsca wskazanego na fakturze, ale aby wszystkie dowody oceniane[...]
9/2020 str. 330

Kup aby przeczytać całość