Dostęp naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego do informacji stanowiących tajemnicę bankową – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.02.2011 r. (I OSK 653/10) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dostęp naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego do informacji stanowiących tajemnicę bankową – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.02.2011 r. (I OSK 653/10)

Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych są instytucjonalnymi gwarancjami prawa do prywatności. Trybunał Konstytucyjny podkreślił w orzeczeniu z 24.06.1997 r., K. 21/96, że „prawo do prywatności obejmuje też ochronę tajemnicy danych dotyczących sytuacji majątkowej obywatela, a więc odnosi się także do posiadanych przez niego rachunków bankowych (i podobnych) oraz dokonywanych przez niego transakcji” . [...]
3/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość