Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych (część pierwsza) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych (część pierwsza)

Szczegółowa regulacja postępowania przed państwowymi organami administracji, w tym przed organami celnymi, jest wyrazem dążenia do budowy państwa prawa, w którym strona postępowania ma zapewnione jak najpełniejsze i dokładne określenie wszelkich zasad regulujących postępowanie przed organem administracji. Ścisłe i precyzyjne sformułowanie czynności materialno – technicznych i sposobu ich realizacji w postępowaniu przed organem administracyjnym ma na celu zapewnienie realizacji podstawowych zasad regulujących to postępowanie.5 stron - 18784 znaki[...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość