Znajdź artykuł

Dopuszczalność przyznania terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu odwoławczym

2 strony – 7 213 znaki Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło wykładni art. 11a ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 1062/87 z dnia 27.03.1987 r. w sprawie przepisów w celu wykonania procedury tranzytu wspólnotowego oraz niektórych uproszczeń tej procedury. Spór toczył się pomiędzy spółką Gerlach & Co. mbH (dalej jako „Gerlach”) a Hauptzollamt Frankfurt/Oder (dalej jako „urząd celny”) i dotyczył pobrania należności celnych przywozowych. Na wniosek Gerlach urząd celny objął procedurą tranzytu wspólnotowego dwie przesyłki żywych cieląt z Polski z przeznaczeniem do urzędu celnego w Barcelonie. Po otrzymaniu przez organy celne w La Jonquera i w Barcelonie (Hiszpania) ostemplowanych pokwitowań, stwierdzających przedstawienie ...[...]
7/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość