Znajdź artykuł

Dopuszczalność posługiwania się wydrukiem faktury przesłanym systemem elektronicznym bez zachowania rygorów zabezpieczeń

Zagadnienie znaczenia procesowego faktur otrzymanych drogą elektroniczną lub faksem, niebędących fakturami w postaci elektronicznej z podpisem elektronicznym, które następnie przechowywane są w wersji papierowej jest szczególnie ważne nie tylko z punktu widzenia prawa podatkowego (m.in. art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług, Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.), ale z uwagi na możliwość patologii z punktu widzenia znamion przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (określonego w przepisach art. 62 § 1-5 KKS).[...]
7/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość