Znajdź artykuł

Dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Dla zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wystarczające jest dysponowanie dokumentami w formie elektronicznej pod warunkiem, że jednoznacznie uprawdopodabniają przemieszczenie towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT nie jest uzależnione od posiadania oryginałów dowodów w formie papierowej. Skoro przepisy nie stanowią o ich formie, można wnioskować, [...]
12/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość