Znajdź artykuł

Dokumentacja fitosanitarna

Phytosanitary documentation

Przedmiotem tytułowego opracowania jest prezentacja problematyki dotyczącej prowadzenia dokumentacji fitosanitarnej. Chodzi o bezpieczeństwo fitosanitarne oraz o dokumentację towarzyszącą towarom – roślinom, produktom roślinnym lub przedmiotom, przemieszczanym na obszarze wolnego rynku w granicach Unii Europejskiej. Istotne są również dokumenty, w które są zaopatrywane te towary w przypadku wyprowadzania z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich, czyli państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej. Priorytetowe znaczenie zawsze ma ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi, przede wszystkim przed szczególnie groźnymi, dotychczas niewystępującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub których występowanie nie jest szeroko rozpowszechnione (zwanych organizmami kwarantannowymi).[...]
11/2016 str. 433

Kup aby przeczytać całość