Znajdź artykuł

Dokument SAD niewyczerpane źródło informacji

Obecnie chciałbym dokończyć ten opis przedstawiając inne obszary wykorzystania danych zawartych w dokumentach SAD. Swój opis opieram o doświadczenia Głównego Urzędu Statystycznego, jak i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, jednak podane przykłady na pewno nie wyczerpują potencjalnych możliwości informacyjnych zawartych w dokumentach SAD i katalogach obsługujących te dane. Poniżej przedstawiam kolejne grupy użytkowników informacji opracowanych w oparciu o dane z dokumentów SAD oraz ich dotychczasowe potrzeby informacyjne: 1. Organizacje międzynarodowe 2. Zagraniczne i polskie przedstawicielstwa handlowe lub ekonomiczne 3. Ministerstwa 4. Organa ścigania 5. Spedytorzy 6. Polscy i zagraniczni producenci, eksporterzy i importerzy lub ich przedstawicielstwa 7. Inni np. naukowcy, organizatorzy targów, banki, biura prawne ... 4 strony - 10223 znaki [...]
8/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość