Znajdź artykuł

Dodatek do ujednoliconego tekstu Kodeksu celnego Uzupełniony wykaz ustaw nowelizujących tekst jednolity Kodeksu celngo

Dodatek do ujednoliconego tekstu Kodeksu celnego Uzupełniony wykaz ustaw nowelizujących tekst jednolity Kodeksu celngo Ustawa z dnia 9 stycznia 1997 r. KODEKS CELNY (Tekst jednolity ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2001 r. nr 75, poz. 802) Stan prawny na dzień 1 lipca 2002 r. [...]
8/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość