Znajdź artykuł

Dochowanie należytej staranności– czy jest to wykonalne. Pomiędzy teorią a praktyką

Acting with due diligence – is it feasible. Between theory and practice

Podatek od towarów i usług stanowi cały czas przedmiot wzmożonego zainteresowania ze strony organów podatkowych. W obecnej chwili pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami toczy się wiele sporów w zakresie tego, jakie zachowania stanowią o dochowaniu należytej staranności. Organy podatkowe w wielu przypadkach w sposób dowolny interpretują dochowanie należytej staranności przy doborze kontrahenta, przez co podatnicy ponoszą negatywne konsekwencje w postaci zakwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT, czy też możliwości zastosowania stawki 0% przy transakcjach krajowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy.[...]
8/2018 str. 287

Kup aby przeczytać całość