Znajdź artykuł

Doładunek towaru w wywozie

Jak należy dokonać doładunku towaru w procedurze wywozu, gdy zgłasza się środek transportu drogowego do oddziału celnego z założonymi zamknięciami celnymi po formalnościach celnych w innym oddziale? Do niedawna pisaliśmy wniosek do kierownika oddziału celnego o rozplombowanie i wyjazd z placu celnego na doładunek do wskazanego eksportera. Obecnie Izba Celna w Warszawie stoi na stanowisku, ze doładunek możliwy jest tylko i wyłącznie pod dozorem celnym na placu oddziału celnego. Nie zawsze rodzaj i masa towaru pozwalają na takie czynności w takim miejscu. [...]
8/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość