Znajdź artykuł

Dialog o Służbie Celnej

2 strony – 4984 znaki Trwa dialog Związków Zawodowych z kierownictwem Służby Celnej. Poniżej przedstawiamy (bez komentarza) komunikat resortu i komunikat związkowców w sprawie jednego ze spotkań. Spotkanie ze związkami zawodowymi W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy związków zawodowych, które miało miejsce w Ministerstwie Finansów w dniu 27.07.2006 r. ze strony związków zawodowych udział wzięli reprezentanci: • Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej, • Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej. [...]
8/2006 str. 0

Kup aby przeczytać całość