Znajdź artykuł

Depozyt u celnika będzie więcej kosztował importera

Wkrótce zmienią się stawki opłat za przechowanie w depozycie organu celnego przymusowo zajętych towarów. W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2004 r. nr 68, poz. 622 z późn. zm.), którą w piątek rozpatrzył Senat, za każdy rozpoczęty miesiąc trzeba będzie zapłacić minimum 10 euro. Maksymalna opłata będzie mogła być równa wartości celnej towarów. Górne granice opłat oraz sposób ich obliczania za przechowywanie towarów w depozycie określi minister finansów w drodze rozporządzenia. [...]
8/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość