Znajdź artykuł

Deklaracja z Arushy

Wyrobienie i utrzymanie uczciwości wśród pracowników administracji celnych było dosyć długo problemem nieobecnym na forum międzynarodowym. I nie należy się temu dziwić – walka z korupcją, bo o niej tu przecież mowa, nie jest tematem łatwym. Przełom nastąpił w kwietniu 1993 roku, gdy Rada Współpracy Celnej (RWC), której nieoficjalna nazwa brzmi Światowa Organizacja Ceł (WCO), zorganizowała seminarium zatytułowane “Uczciwość w administracji celnej”. Celem spotkania była wymiana informacji i doświadczeń oraz wypracowanie ogólnych zasad, które mogłyby znaleźć zastosowanie w administracjach celnych przy opracowywaniu i wdrażaniu programów wspomagających zachowanie wysokiego stopnia uczciwości. Kilka miesięcy później, na sesji plenarnej Rady w Arushy (Tanzania), przyjęta została Deklaracja Rady Współpracy Celnej dotycząca uczciwości w cle. Dla cła jest to do chwili obecnej najważniejszy dokument podejmujący ten trudny temat. [...]
8/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość