Decyzje – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Decyzje

1. Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 106 z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania przez organy celne danych z dokumentu SAD do urzędów statystycznych, po weryfikacji zgłoszenia celnego dokonywanej przed zwolnieniem towarów.[...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość