Decyzja z błędem co do stawki celnej powinna być usunięta – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Decyzja z błędem co do stawki celnej powinna być usunięta

Wadliwa decyzja organu celnego powinna być usunięta z obrotu prawnego także wtedy, gdy przyczyną powstania tej wady jest bład popełniony przez organ. Nie zostanie w ten sposób naruszona zasada trwałości decyzji. Nie ma też znaczenia to, czy importer przyczynił się do powstania nieprawidłowości. W postępowaniu administracyjnym bierze się bowiem pod uwagę obiektywny fakt naruszenia porządku prawnego a nie subiektywne przyczyny, które do tego naruszenia doprowadziły. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 11 maja 2000 r. [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość