Decyzja wydana na podstawie wadliwego przepisu – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Decyzja wydana na podstawie wadliwego przepisu

Dyrektor Urzędu Celnego w P. działając na podstawie art. 70 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 ze zm.) w związku z § 20 pkt 1 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r., w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz. U. Nr 61, poz. 357 ze zm.), wymierzył Zakładowi Rolniczo-Przemysłowemu "WR" opłatę manipulacyjną dodatkową za niedostarczenie w terminie do organu celnego towaru.[...]
7/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość