Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 161 z dnia 27 października 1998 r. w sprawie siedzib placówek administracji celnej. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 161 z dnia 27 października 1998 r. w sprawie siedzib placówek administracji celnej.

W celu stworzenia właściwych warunków pracy dla administracji celnej, zapewnienia prawidłowości wykonywania zadań oraz zapobiegania zjawiskom korupcyjnym wprowadza się wymagania, jakie powinny spełniać siedziby placówek administracji celnej.[...]
12/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość