„Decyzja powinna wskazywać ustalony przez organ administracyjny stan faktyczny” – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

„Decyzja powinna wskazywać ustalony przez organ administracyjny stan faktyczny”

Prezes GUC utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w K. dotyczącą długu celnego od sprowadzonego towaru z Niemiec. W uzasadnieniu decyzji podano, że Dyrektor Urzędu Celnego w K. wydał na podstawie art. 15 Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego i art.224 § 1 Kodeksu celnego decyzję w sprawie powstania długu celnego od towaru objętego procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń wg E06/140700/00/000183/99 z dnia 17.02.1998 r. Decyzja ta wydana została na podstawie art. 15 Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego i art. 224 § 1 Kodeksu celnego, a w jej uzasadnieniu podano iż do wytworzenia produktów kompensacyjnych wykorzystano towary pochodzące z krajów trzecich. Podkreślono, że zgodnie z treścią art. 121 § 1 pkt. 1 Kodeksu celnego, procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń pozwala na poddanie na polskim obszarze celnym jednemu lub większej liczbie procesów uszlachetniania towarów [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość