Dług celny – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dług celny

Przepisy dotyczące powstania długu celnego zawarte w Kodeksie celnym stanowią odzwierciedlenie przepisów dotyczących powstania tego długu zawartych w Kodeksie Celnym Wspólnotowym w art. od. 201 do 216 tego Kodeksu. Analogicznie jak w rozwiązaniach unijnych przyjęto konstrukcje prawne zarówno długu celnego w przywozie, jak i w wywozie. [...]
4/1997 str. 0

Kup aby przeczytać całość