Znajdź artykuł

Dług celny w przywozie

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: W ramach procedury uszlachetnienia czynnego w systemie zawieszeń, z towarów przywożonych, montujemy urządzenia elektroniczne (produkty kompensacyjne). Każdorazowo, wraz z zamówieniem, w którym określony jest typ i ilość urządzeń do zmontowania, otrzymujemy od zlecającego dokładnie wyliczoną ilość materiału do jego realizacji. W skład kompletu materiału dostarczanego jednorazowo, wchodzą elementy z krajów Unii Europejskiej (dołączone świadectwo pochodzenia EUR.1) oraz materiały z Dalekiego Wschodu (bez świadectwa pochodzenia). Na wytworzony produkt kompensacyjny wystawiamy świadectwo pochodzenia, ponieważ spełnia on wymagane kryteria. Po zakończeniu procedury, Urząd Celny wydaje decyzję, na mocy, której musimy płacić cło od materiałów niepochodzących użytych do produkcji towarów kompensacyjnych. Oczywiście Urząd Skarbowy nalicza podatek VAT od tych materiałów. Nasz partner uważa, że płaci cło podwójnie. Czy słuszne jest postępowanie Urzędu Celnego? [...]
7/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość