Znajdź artykuł

Dług celny po nielegalnym wprowadzeniu towaru

Przedmiotem sporu były kwestie dotyczące długu celnego powstałego w wyniku nielegalnego wprowadzenia towarów na obszar Wspólnoty.Ustawodawstwo wspólnotowe ... [...]
5/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość