Dług celny osoby wystawiającej towary na aukcji internetowej Wyrok Trybunału – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Dług celny osoby wystawiającej towary na aukcji internetowej Wyrok Trybunału

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu między Olivierem Jestelem a Hauptzollamt Aachen (główny urząd celny w Akwizgranie, zwanym dalej „Hauptzollamt”) w sprawie pokrycia długu celnego powstałego w wyniku nielegalnego wprowadzenia towarów na obszar celny Unii Europejskiej. Stan faktyczny w postępowaniu przed organami krajowymi przedstawia się jak następuje: O. Jestel w okresie między kwietniem 2004 r. a majem 2006 r. wystawiał na aukcje towary pochodzące z Chin na internetowej platformie eBay, za pośrednictwem której prowadził dwa sklepy online. [...]
1/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość