Znajdź artykuł

Czynności dokonane przez przedstawiciela

Od kiedy biegnie termin wniesienia odwołania, gdy strona w postępowaniu przed organem celnym działa przez agencję celną jako swojego przedstawiciela i gdy decyzja pierwszej instancji została doręczona tejże agencji ? 3 strony - 3020 znaków[...]
6/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość