Czy trzy lata wystarczą ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy trzy lata wystarczą ?

W obecnym czasie ciągłej transformacji systemu prawnego często pojawiają się w przepisach prawa luki prawne. Ich obecność rzutuje na sposób działania organów administracji państwowej, w tym organów celnych. Bardzo istotną i kontrowersyjną w regulacji prawnej jest kwestia przedawnienia możliwości "skorygowania" decyzji w sprawie określenia wartości celnej po dokonaniu importu.[...]
4/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość