Znajdź artykuł

Czy to tylko biurokracja…

Przepis art. 190 § 1 pkt 34 Kodeksu celnego1) zwalnia od cła "środki trwałe stanowiące przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego, z zastrzeżeniem nieodstępowania przez okres 3 lat, licząc od dnia dopuszczenia do obrotu". Zwolnienie od cła obejmuje tzw. aport rzeczowy i przysługuje spółkom z udziałem zagranicznym (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnym), utworzonym na podstawie przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym2). [...]
3/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość