Czy sterylność rękawic przesądza o ich chirurgicznym charakterze? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy sterylność rękawic przesądza o ich chirurgicznym charakterze?

... W ocenie NSA, w sprawie wystąpiła sytuacja, w której prawodawca stworzył własną definicję legalną pojęcia „rękawice chirurgiczne”, wyartykułowaną w sformułowaniu: ”Rękawice chirurgiczne są cienkimi, odpornymi na rozerwanie artykułami, wytwarzanymi techniką zanurzania, w rodzaju noszonych przez chirurgów. Zazwyczaj przedstawiane są w sterylnych opakowaniach.” Tak sformułowana definicja w sposób znaczący odbiega od tego, jak w języku potocznym byłoby rozumiane pojecie  „rękawic chirurgicznych”, tj. rękawic wykorzystywanych przy przeprowadzaniu zabiegów chirurgicznych. ...[...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość