Znajdź artykuł

Czy Prezes GUC ma rację ?

W nawiązaniu do wypowiedzi pana rzecznika prasowego Urzędu Celnego w Białymstoku ("MPC" z maja 2000 r., str. 235) chciałbym wyjaśnić pewne kwestie i rozwiać niektóre wątpliwości. Po pierwsze - w moim artykule pt. "Czy Prezes GUC ma rację ?" ("MPC" z marca 2000 r., str. 124-125) nie ma mowy o żądnych obstrukcyjnych działaniach pracowników Urzędu Celnego w Białymstoku. Przedstawiony opis miał na celu naświetlenie problemów funkcjonujących w polskim systemie celnym. Przede wszystkim chodziło o pewne rozbieżności w tym co twierdzi pan Prezes GUC a istniejącą faktycznie rzeczywistością. Konstruktywna krytyka (poparta konkretnymi i rzeczowymi argumentami) jest w każdej sytuacji pożądana i cenna, gdyż prowadzi do określonych wniosków a co za tym idzie możliwości rozwiązania istniejącego problemu. A takim jest ciągle niski stopień efektywności naszego systemu celnego, co zresztą [...]
6/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość