Czy polityka celna w polsce jest skuteczna ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy polityka celna w polsce jest skuteczna ?

W Strategii działania polskiej administracji celnej do roku 2002 możemy przeczytać, iż od nowoczesnej administracji celnej wymaga się, aby była skuteczna, ekonomiczna i efektywna w działaniu . Pomijając kwestię co pod tymi pojęciami rozumieją nasze służby celne , przedmiotem naszych rozważań będzie kategoria skuteczności ich działania oraz próba odpowiedzi na sformułowane w tytule pytanie. 3 strony- 7876 znaków [...]
1/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość