Znajdź artykuł

Czy możliwe jest utworzenie zintegrowanego systemu regulacji antyrajowych?

Funkcjonowanie rajów podatkowych jest zjawiskiem od dawna występującym w realiach gospodarczych, jednak szczególnego znaczenia nabrało, gdy gospodarka światowa zaczęła przybierać formę globalną. Raje podatkowe stały się interesującym rozwiązaniem dla holdingów międzynarodowych optymalizujących swoją politykę podatkową.[...]
8/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość