Czy koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania (CCCTB) jest rozwiązaniem nowatorskim? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania (CCCTB) jest rozwiązaniem nowatorskim?

W dobie globalizmu gospodarczego coraz istotniejsze znaczenie posiadają holdingi. To one wyznaczają trendy w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Szczególne znaczenie posiadają holdingi działające transgranicznie. Stały się one najczęściej wykorzystywaną formą prawną. Jednak ich działalność utrudniana jest przez różnorodność jurysdykcji podatkowych, które znacznie sie różnią między sobą. Problem ten ma również miejsce w ramach Unii Europejskiej.[...]
2/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość