Znajdź artykuł

Czy do decyzji kasacyjnej, o której mowa w art. 233 § 2 Ordynacji Podatkowej ma zastosowanie zakaz „reformationis in peius ?

Dyrektor Urzędu Celnego w R nakazał Andrzejowi Z dokonanie powrotnego wywozu za granicę samochodu marki Renault , nabytego na giełdzie samochodowej , wskazując, że w dacie ujawnienia tego samochodu na polskim obszarze celnym był on objęty zakazem przywozu z uwagi na upływ lat od daty jego produkcji. W odwołaniu od tej decyzji Andrzej K powołał się na dokumenty uzyskane z Ambasady Holandii w Polsce z których wynikało, że przedmiotowy samochód został wyrejestrowany w Holandii oraz , że jego nabywcą był Wiesław T . [...]
9/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość