Czy coś się zmieni? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy coś się zmieni?

I. Umowy międzynarodowe o wolnym handlu, zawarte między Polską a niektórymi państwami lub grupami państw ( Litwa, Łotwa, Turcja, Izrael, UE, CEFTA, EFTA ) wprowadzają definicję pojęcia „produkty pochodzące” i określają metody współpracy administracyjnej, służące rozszerzaniu i doskonaleniu reguł pochodzenia towarów, w tym kumulacji, dla wzmocnienia i promowania produkcji i handlu. Produkty pochodzące z w/w państw lub grup państw korzystają w Polsce, a produkty pochodzące z Polski korzystają w tych państwach lub grupach państw, z preferencyjnego traktowania przez stosowanie obniżonych stawek celnych, po przedłożeniu dowodu pochodzenia – określonego w umowach. Przepisy umów stanowią, że: [...]
11/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość