Znajdź artykuł

Czy celnicy płacąza uszkodzone mienie

Czy celnicy płacą za uszkodzone mienie? Jeżeli celnik uszkodził sprzęt powierzony mu przez kierownika urzędu, będzie musiał za niego zapła¬cić. Celnik zostawił służbowy telefon na mrozie i w efekcie sprzęt uległ uszko-dzeniu. - W jakim zakresie funkcjo¬nariusze odpowiadają za powierzone mienie - pyta pan Kamil z Przemyśla. Funkcjonariusze zostali objęci odpo¬wiedzialnością majątkową za szkody[...]
1/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość