Czy cło jest podatkiem ? Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy cło jest podatkiem ? Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego

W nauce niemieckiej nie ma generalnie zgody co do terminologicznej przynależności ceł do kategorii podatków. Cła służą obecnie przede wszystkim regulacji przepływu towarów przez granicę celną Unii Europejskiej. W istocie zatem pełnią funkcje stymulacyjne czy interwencyjne, a tylko w minimalnym stopniu funkcje fiskalne, tradycyjnie przypisywane podatkom. Podobną rolę pełnią także zbliżone do nich rolne daniny wyrównawcze, które w typowym ujęciu obciążają import artykułów żywnościowych, których cena w kraju producenta jest niższa niż cena na rynku Unii Europejskiej.[...]
3/1999 str. 0

Kup aby przeczytać całość