Czy Bebiko sojowe jest lekiem? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy Bebiko sojowe jest lekiem?

Dyrektor Urzędu Celnego uznał zgłoszenie celne złożone przez firmę K za nieprawidłowe w części dotyczącej taryfikacji towaru „Bebiko sojowe” oraz kwoty wynikającej z długu celnego. Organ celny ustalił dla zgłaszanego towaru kod PCN 2106 90 98 0, wymierzył cło według stawki celnej 27,5% i dodatkową opłatę manipulacyjną a także objął przedmiotowy towar procedurą dopuszczenia do obrotu. Organ celny stwierdził także , że wnioskowany przez importera kod PCN 1901 10 00 0 jest ... [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość