Czy agencja celna działając jako przedstawiciel pośredni może dokonać zgłoszenia celnego na rzecz podmiotu nie posiadającego siedziby na terytorium Polski ? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy agencja celna działając jako przedstawiciel pośredni może dokonać zgłoszenia celnego na rzecz podmiotu nie posiadającego siedziby na terytorium Polski ?

Dyrektor Urzędu Celnego po przyjęciu zgłoszenia celnego dokonanego przez agencję celną - spółkę z o.o. upoważnioną do działania we własnym imieniu, ale na rzecz firmy M. z siedzibą poza granicą kraju orzekł o: * uznaniu zgłoszenia celnego za nieprawidłowe, * nadaniu towarowi ujętemu w zgłoszeniu, to jest klawiaturze komputerowej, przeznaczenia celnego - powrotnego wywozu poza polski obszar celny, * nakazaniu uiszczenia 30 zł opłaty manipulacyjnej. [...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość