Czy administracja “goni w piętkę”? – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Czy administracja “goni w piętkę”?

Zapraszamy naszych czytelników do wypowiedzi dotyczących styku ich działaności z przepisami prawa opracowywanymi przez administrację centralną, dotyczącymi sfery zainteresowań naszego czasopisma tj. spraw handlu zagranicznego i związanego z nim systemu celnego. Chcemy eksponować wszystkie nieprawidłowości i niedoróbki formalne i prawne, które oprócz opublikowania przekażemy zainteresowanym resortom z prośbą o ustosunkowanie się w ramach krytyki prasowej.[...]
3/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość